ДОГРАМАТА

Най-важните технически характеристики са топлоенергийна ефективност, шумоизолация и цена.

Топлотехническото поведение на дограмата се оценява чрез показател, наречен коефициент на топлопреминаване. Измерва се в W/m2К.

Дограмата заема 25% от площта на сградата, но на нея се дължат 60% от загубите на топлина.

Коефициентът на топлопреминаване при дограмата зависи от три неща: профила, стъклопакета и влиянието на предходната област между стъклото и профила.

Профилът заема близо 30-35 % от дограмата и следователно такова е влиянието му за загубата на топлина. При алуминиевата дограма подобряването на топлинните параметри става чрез прекъсването на термомоста, а при PVC дограмата чрез увеличаване броя на камерите и широчината на профилите. Увеличаването им не е много ефикасно, тъй като води до незначително подобрение - с около 0,2 W/m2К. Това се дължи на стоманената армировка вътре в профила, който е лош топлоизолатор. Тези неблагоприятни изолиращи свойства, могат да се компенсират чрез изпълването на профилите с пластмасови профили и полиуретанова пяна.

Каква дограма да изберем – алуминиева или PVC?

Трябва да се убедите, че фирмата, в която се консултирате е производител и на двата вида дограма. Отговорът е различен в зависимост от това за къде е дограмата (офиси, магазини, жилища и др.), какъв цвят искате, каква е конфигурацията на елементите и т.н.

За жилищата е препоръчителна PVC дограмата, но ако остъклявате тераса, която да пази прането от прах и мърсотия, е по-рационално алуминиева с плъзгане, което да не пречи на простора.

В магазините се предпочитат стъклени врати и витрини. Там обикновенно се поставя 10 мм стъкло. Това обезмисля използването на PVC и AL термопрофили, защото 90-95 % от площта е стъкло.

Специфичните цветови решения за профилите също се изпълняват от алуминиева дограма с прекъснат термичен мост.

Не на последно място са Вашите предпочитания, но при избор отчитайте фактът, че топлоизолационните показатели на PVC профилите са по-добри от тези на алуминиевите с прекъснат термичен мост.