Алфа груп гостува във Враца

В края на миналият месец Чех Пласт с удоволствие посрещна своите приятели от Алфа Груп. Срещата, проведена в офиса на фирмата, е част от поредица ежемесечни събития, които позволяват на участниците да обменят опит и да постигнат бизнес целите си.

Алфа Груп е дивизия на Noble Manhattan, която е в ТОП 3 на най-добрите коучинг компании в световен мащаб и помага на собствениците на малък и среден бизнес да се съсредоточат върху цялостна стратегия включваща бизнес развитие, брейнсторминг между компетентни лидери и утвърдени планове за развитие. До момента компанията се развива успешно в Уелс, Испания, Норвегия, Сингапур, Чехия, Швейцария и др.

На срещните си, Алфа-лидерите от региона обсъждат приложими планове за растеж и развитие, както и теми, които често се пренебрегват, но са от изключителна важност, за да се движи бизнеса напред – как реално да изградим ангажиран и компетентен екип, как да постигнем стабилни стратегически партньорства, как ясно да създадем фирмена мисия и ръководни принципи, са теми на провели се срещи.