В помощ на нуждаещите се

За поредна година Чех Пласт ООД си партнира с НФ Свети Никола, за да подпомогне деца и младежи, лишени от родителски грижи, лица в неравностойно социално положение и възрастни с умствени и физически увреждания, както и подпомагане на тяхната интеграция в обществото.

НФ Свети Никола е гражданска организация, която с годините се е превърнала в символ на човещината към тези, които имат най-голяма нужда от нея. До момента Фонда е работил с над 38 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, лишени от родителски грижи, лица в неравностойно социално положение, специализирана болница за деца с церебрална парализа, старчески домове, детски логопедични градини, дом за незрящи деца и болници.

Чех Пласт ООД се включи в дарителската кампания за Великденските празници, която беше насочена към деца, лишени от родителски грижи, младежи с увреждания и възрастни хорда настанени в социални институции.